GIA VỊ - SỐT

 Nước chấm hải sản cay nồng  Nước chấm hải sản cay nồng
15,000₫
 Nước chấm hải sản ít cay  Nước chấm hải sản ít cay
15,000₫