Hải sản bán chạy

-5%
 Mực khô Mi Nơ VỪA (16-20 con/kg)  Mực khô Mi Nơ VỪA (16-20 con/kg)
1,130,000₫ 1,190,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ NHỎ (25-30 con/kg)  Mực khô Mi Nơ NHỎ (25-30 con/kg)
980,000₫ 1,090,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ BABY (34-38 con/kg)  Mực khô Mi Nơ BABY (34-38 con/kg)
890,000₫ 990,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg)  Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg)
1,280,000₫ 1,350,000₫

Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg)

1,280,000₫ 1,350,000₫

-5%
 Mực khô Mi Nơ LỚN (10-13 con/kg)  Mực khô Mi Nơ LỚN (10-13 con/kg)
1,185,000₫ 1,250,000₫
-25%
 Mực trứng Phú Quốc  Mực trứng Phú Quốc
150,000₫ 200,000₫

Mực trứng Phú Quốc

150,000₫ 200,000₫

Hết hàng
 Mực ống xẻ một nắng  Mực ống xẻ một nắng
350,000₫
Hết hàng
 Khô cá phèn tiêu đường  Khô cá phèn tiêu đường
230,000₫