Hải sản khô

 Mực khô câu Mi Nơ VIP  Mực khô câu Mi Nơ VIP
799,000₫
 Khô cá đuối muối ớt  Khô cá đuối muối ớt
300,000₫
 Khô tôm tít  Khô tôm tít
125,000₫

Khô tôm tít

125,000₫