SEAFOOD BBQ - COOKING PACK

-22%
 COMBO 1 - COOKING PACK COMBO 1 - COOKING PACK
399,000₫ 510,000₫

COMBO 1 - COOKING PACK

399,000₫ 510,000₫

-15%
 COMBO 2 - COOKING PACK COMBO 2 - COOKING PACK
499,000₫ 590,000₫

COMBO 2 - COOKING PACK

499,000₫ 590,000₫

-16%
 COMBO 3 - COOKING PACK COMBO 3 - COOKING PACK
799,000₫ 950,000₫

COMBO 3 - COOKING PACK

799,000₫ 950,000₫

-20%
 COMBO 4 - COOKING PACK COMBO 4 - COOKING PACK
999,000₫ 1,250,000₫

COMBO 4 - COOKING PACK

999,000₫ 1,250,000₫

-20%
 GÓI NẤU NGAY - MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT GÓI NẤU NGAY - MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT
399,000₫ 499,000₫
-16%
 GÓI NẤU NGAY - Sò điệp Nhật nướng sốt hải sản MINOS GÓI NẤU NGAY - Sò điệp Nhật nướng sốt hải sản MINOS
160,000₫ 190,000₫
-19%
 GÓI NẤU NGAY - BÀO NGƯ NƯỚNG SỐT MINOS GÓI NẤU NGAY - BÀO NGƯ NƯỚNG SỐT MINOS
295,000₫ 365,000₫
-19%
 GÓI NẤU NGAY - CÁ BỚP NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS GÓI NẤU NGAY - CÁ BỚP NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS
210,000₫ 260,000₫
-33%
 GÓI NẤU NGAY - CÁ CHẼM NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS GÓI NẤU NGAY - CÁ CHẼM NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS
205,000₫ 305,000₫
-24%
 GÓI NẤU NGAY - MỰC NANG NƯỚNG  MUỐI ỚT GÓI NẤU NGAY - MỰC NANG NƯỚNG  MUỐI ỚT
160,000₫ 210,000₫
-21%
 GÓI NẤU NGAY - Ốc Bullot nướng sốt tiêu đen GÓI NẤU NGAY - Ốc Bullot nướng sốt tiêu đen
190,000₫ 240,000₫
-27%
 GÓI NẤU NGAY - VẸM XANH NƯỚNG SỐT TIÊU ĐEN GÓI NẤU NGAY - VẸM XANH NƯỚNG SỐT TIÊU ĐEN
190,000₫ 260,000₫