Tôm Khô

-13%
 Khô tôm đất cao cấp  Khô tôm đất cao cấp
700,000₫ 800,000₫

Khô tôm đất cao cấp

700,000₫ 800,000₫

-8%
 Khô tôm tít  Khô tôm tít
345,000₫ 375,000₫

Khô tôm tít

345,000₫ 375,000₫