Tất cả sản phẩm

-12%
 Tôm sú cọp - size khổng lồ 8-9 con/kg Tôm sú cọp - size khổng lồ 8-9 con/kg
720,000₫ 820,000₫
-14%
 Bào ngư khổng lồ - 500g/túi Bào ngư khổng lồ - 500g/túi
335,000₫ 390,000₫
-4%
 Tôm sú mẹ - size khổng lồ 5-6 con/kg Tôm sú mẹ - size khổng lồ 5-6 con/kg
950,000₫ 990,000₫
-20%
 COMBO 4 - COOKING PACK COMBO 4 - COOKING PACK
999,000₫ 1,250,000₫

COMBO 4 - COOKING PACK

999,000₫ 1,250,000₫

-16%
 COMBO 3 - COOKING PACK COMBO 3 - COOKING PACK
799,000₫ 950,000₫

COMBO 3 - COOKING PACK

799,000₫ 950,000₫

-33%
 GÓI NẤU NGAY - CÁ CHẼM NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS GÓI NẤU NGAY - CÁ CHẼM NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS
205,000₫ 305,000₫
-19%
 GÓI NẤU NGAY - CÁ BỚP NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS GÓI NẤU NGAY - CÁ BỚP NƯỚNG SỐT HẢI SẢN MINOS
210,000₫ 260,000₫
-13%
 GÓI NẤU NGAY - TÔM BIỂN KHỔNG LỒ NƯỚNG MUỐI ỚT GÓI NẤU NGAY - TÔM BIỂN KHỔNG LỒ NƯỚNG MUỐI ỚT
345,000₫ 395,000₫
-19%
 GÓI NẤU NGAY - BÀO NGƯ NƯỚNG SỐT MINOS GÓI NẤU NGAY - BÀO NGƯ NƯỚNG SỐT MINOS
295,000₫ 365,000₫
-15%
 COMBO 2 - COOKING PACK COMBO 2 - COOKING PACK
499,000₫ 590,000₫

COMBO 2 - COOKING PACK

499,000₫ 590,000₫

-27%
 GÓI NẤU NGAY - VẸM XANH NƯỚNG SỐT TIÊU ĐEN GÓI NẤU NGAY - VẸM XANH NƯỚNG SỐT TIÊU ĐEN
190,000₫ 260,000₫
-22%
 COMBO 1 - COOKING PACK COMBO 1 - COOKING PACK
399,000₫ 510,000₫

COMBO 1 - COOKING PACK

399,000₫ 510,000₫

-21%
 GÓI NẤU NGAY - Ốc Bullot nướng sốt tiêu đen GÓI NẤU NGAY - Ốc Bullot nướng sốt tiêu đen
190,000₫ 240,000₫
-16%
 GÓI NẤU NGAY - Sò điệp Nhật nướng sốt hải sản MINOS GÓI NẤU NGAY - Sò điệp Nhật nướng sốt hải sản MINOS
160,000₫ 190,000₫
-24%
 GÓI NẤU NGAY - MỰC NANG NƯỚNG  MUỐI ỚT GÓI NẤU NGAY - MỰC NANG NƯỚNG  MUỐI ỚT
160,000₫ 210,000₫
-20%
 GÓI NẤU NGAY - MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT GÓI NẤU NGAY - MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT
399,000₫ 499,000₫
-11%
 Khô tôm sú loại nhỏ -200g/túi Khô tôm sú loại nhỏ -200g/túi
165,000₫ 185,000₫
-10%
 Cá bống đục làm sạch - 300g/túi Cá bống đục làm sạch - 300g/túi
135,000₫ 150,000₫
-6%
 Chà bông cá chẻm - 70g/hủ Chà bông cá chẻm - 70g/hủ
145,000₫ 155,000₫
-5%
 Cá chẽm Fillet bỏ xương -350g/túi Cá chẽm Fillet bỏ xương -350g/túi
185,000₫ 195,000₫