ỐC - SÒ - VẸM

-5%
 Bào ngư  Bào ngư
275,000₫ 290,000₫

Bào ngư

275,000₫ 290,000₫

-4%
 Cồi sò điệp Nhật  Cồi sò điệp Nhật
475,000₫ 495,000₫

Cồi sò điệp Nhật

475,000₫ 495,000₫

-8%
 Ốc Bulot Pháp  Ốc Bulot Pháp
185,000₫ 200,000₫

Ốc Bulot Pháp

185,000₫ 200,000₫

-7%
 Sò điệp Nhật - Tách sẵn nửa vỏ  Sò điệp Nhật - Tách sẵn nửa vỏ
140,000₫ 150,000₫
-6%
 Vẹm xanh nửa mảnh NewZealand  Vẹm xanh nửa mảnh NewZealand
340,000₫ 360,000₫