Hải sản tiện lợi

-9%
 Bạch tuộc baby Phú Quốc  Bạch tuộc baby Phú Quốc
290,000₫ 320,000₫

Bạch tuộc baby Phú Quốc

290,000₫ 320,000₫

-5%
 CÁ BỚP CẮT KHOANH  CÁ BỚP CẮT KHOANH
375,000₫ 395,000₫

CÁ BỚP CẮT KHOANH

375,000₫ 395,000₫

-19%
 Ghẹ xanh Phú Quốc  Ghẹ xanh Phú Quốc
560,000₫ 690,000₫

Ghẹ xanh Phú Quốc

560,000₫ 690,000₫

-4%
 Mực dẻo 2 nắng  Mực dẻo 2 nắng
690,000₫ 720,000₫

Mực dẻo 2 nắng

690,000₫ 720,000₫

-9%
 Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc  Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc
390,000₫ 430,000₫
-12%
 Mực ống làm sạch tiện lợi  Mực ống làm sạch tiện lợi
380,000₫ 430,000₫
-13%
 Mực trứng Phú Quốc  Mực trứng Phú Quốc
390,000₫ 450,000₫

Mực trứng Phú Quốc

390,000₫ 450,000₫

-26%
 Tôm hùm xanh  Tôm hùm xanh
890,000₫ 1,200,000₫

Tôm hùm xanh

890,000₫ 1,200,000₫

-8%
 Tôm Tít Hấp Chín Nguyên Con  Tôm Tít Hấp Chín Nguyên Con
350,000₫ 380,000₫
-8%
 Tôm tít trứng nõn  Tôm tít trứng nõn
395,000₫ 430,000₫

Tôm tít trứng nõn

395,000₫ 430,000₫