Hải sản tiện lợi

-20%
 Ghẹ xanh Phú Quốc  Ghẹ xanh Phú Quốc
550,000₫ 690,000₫

Ghẹ xanh Phú Quốc

550,000₫ 690,000₫

-4%
 Mực dẻo 2 nắng  Mực dẻo 2 nắng
690,000₫ 720,000₫

Mực dẻo 2 nắng

690,000₫ 720,000₫

-9%
 Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc  Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc
390,000₫ 430,000₫
-10%
 Mực ống câu Mi Nơ Phú Quốc  Mực ống câu Mi Nơ Phú Quốc
190,000₫ 210,000₫
-9%
 Mực ống làm sạch tiện lợi  Mực ống làm sạch tiện lợi
430,000₫ 470,000₫
-26%
 Tôm hùm xanh  Tôm hùm xanh
890,000₫ 1,200,000₫

Tôm hùm xanh

890,000₫ 1,200,000₫