Hải sản tiện lợi

-6%
 Mực lá Phú Quốc  Mực lá Phú Quốc
330,000₫ 350,000₫

Mực lá Phú Quốc

330,000₫ 350,000₫

-10%
 Mực ống xẻ một nắng  Mực ống xẻ một nắng
430,000₫ 480,000₫

Mực ống xẻ một nắng

430,000₫ 480,000₫

-25%
 Mực trứng Phú Quốc  Mực trứng Phú Quốc
150,000₫ 200,000₫

Mực trứng Phú Quốc

150,000₫ 200,000₫