HẢI SẢN KHÔ - TIỆN LỢI - ĂN LIỀN

-11%
 Rong biển trộn mè -500g/hộp  Rong biển trộn mè -500g/hộp
155,000₫ 175,000₫
-12%
 Mực khô xé sợi hấp nước dừa - ăn liền - 200g/lon  Mực khô xé sợi hấp nước dừa - ăn liền - 200g/lon
180,000₫ 205,000₫
-11%
 Khô tôm sú loại nhỏ -200g/túi  Khô tôm sú loại nhỏ -200g/túi
165,000₫ 185,000₫
-9%
 Mực khô Mi Nơ BABY (40-45 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ BABY (40-45 con/kg) - 500g/túi
445,000₫ 490,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi
490,000₫ 545,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi
595,000₫ 625,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi
640,000₫ 675,000₫
-6%
 Khô tôm đất cao cấp - 200g/túi  Khô tôm đất cao cấp - 200g/túi
295,000₫ 315,000₫