MỰC - BẠCH TUỘC

-5%
 Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg)
640,000₫ 675,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg)
595,000₫ 625,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg)
490,000₫ 545,000₫
-10%
 Mực dẻo 2 nắng Mực dẻo 2 nắng
310,500₫ 345,000₫

Mực dẻo 2 nắng

310,500₫ 345,000₫

-5%
 Mực ống nguyên con Mực ống nguyên con
195,000₫ 205,000₫

Mực ống nguyên con

195,000₫ 205,000₫

-7%
 Mực nang baby làm sạch Mực nang baby làm sạch
140,000₫ 150,000₫

Mực nang baby làm sạch

140,000₫ 150,000₫

-7%
 Chả mực Chả mực
275,000₫ 295,000₫

Chả mực

275,000₫ 295,000₫

-10%
 Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc
37,800₫ 42,000₫
-9%
 Bạch tuộc baby Phú Quốc Bạch tuộc baby Phú Quốc
145,000₫ 160,000₫

Bạch tuộc baby Phú Quốc

145,000₫ 160,000₫

-2%
 Mực ống xẻ một nắng Mực ống xẻ một nắng
420,000₫ 430,000₫

Mực ống xẻ một nắng

420,000₫ 430,000₫

-9%
 Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc
39,000₫ 43,000₫
-13%
 Mực trứng câu Phú Quốc - 800g/túi Mực trứng câu Phú Quốc - 800g/túi
390,000₫ 450,000₫