MỰC - BẠCH TUỘC

-5%
 Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi
640,000₫ 675,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi
595,000₫ 625,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi
490,000₫ 545,000₫
-4%
 Mực dẻo 2 nắng 6-10 con/kg - 500g/túi Mực dẻo 2 nắng 6-10 con/kg - 500g/túi
345,000₫ 360,000₫
-17%
 Mực ống Phú Quốc nguyên con - 800g/túi Mực ống Phú Quốc nguyên con - 800g/túi
290,000₫ 350,000₫
-7%
 Chả mực - 500g/túi Chả mực - 500g/túi
275,000₫ 295,000₫

Chả mực - 500g/túi

275,000₫ 295,000₫

-7%
 Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc 800g-up/con -10g Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc 800g-up/con -10g
4,200₫ 4,500₫
-9%
 Bạch tuộc baby Phú Quốc - 500g/túi Bạch tuộc baby Phú Quốc - 500g/túi
145,000₫ 160,000₫
-2%
 Mực ống xẻ một nắng Mực ống xẻ một nắng
420,000₫ 430,000₫

Mực ống xẻ một nắng

420,000₫ 430,000₫

-9%
 Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc 400-600g/con -10g Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc 400-600g/con -10g
3,900₫ 4,300₫
-13%
 Mực trứng câu Phú Quốc - 800g/túi Mực trứng câu Phú Quốc - 800g/túi
390,000₫ 450,000₫