-10%
 Cá bống đục làm sạch - 300g/túi Cá bống đục làm sạch - 300g/túi
135,000₫ 150,000₫
-5%
 Cá chẽm Fillet bỏ xương -350g/túi Cá chẽm Fillet bỏ xương -350g/túi
185,000₫ 195,000₫
-8%
 Khô cá cơm Phú Quốc - 500g Khô cá cơm Phú Quốc - 500g
120,000₫ 130,000₫
-7%
 Khô cá chỉ vàng - 500g Khô cá chỉ vàng - 500g
125,000₫ 135,000₫

Khô cá chỉ vàng - 500g

125,000₫ 135,000₫

-7%
 Chả cá thu loại VIP - 500g Chả cá thu loại VIP - 500g
195,000₫ 210,000₫

Chả cá thu loại VIP - 500g

195,000₫ 210,000₫

-6%
 Cá mai 2 nắng Cá mai 2 nắng
160,000₫ 170,000₫

Cá mai 2 nắng

160,000₫ 170,000₫

-24%
 Cá sụn sịnh Cá sụn sịnh
65,000₫ 85,000₫

Cá sụn sịnh

65,000₫ 85,000₫

 Cá đù một nắng Cá đù một nắng
115,000₫
-5%
 Cá bớp cắt khoanh Cá bớp cắt khoanh
190,000₫ 200,000₫

Cá bớp cắt khoanh

190,000₫ 200,000₫

-6%
 Cá Tuyết Nauy - Fillet bỏ xương Cá Tuyết Nauy - Fillet bỏ xương
68,000₫ 72,000₫
-9%
 Cá thu dẻo 2 nắng Cá thu dẻo 2 nắng
195,000₫ 215,000₫

Cá thu dẻo 2 nắng

195,000₫ 215,000₫

-7%
 Cá sặc trứng một nắng Cá sặc trứng một nắng
130,000₫ 140,000₫

Cá sặc trứng một nắng

130,000₫ 140,000₫

 Cá dứa một nắng Cá dứa một nắng
37,500₫
-7%
 Cá chỉ vàng một nắng Cá chỉ vàng một nắng
130,000₫ 140,000₫

Cá chỉ vàng một nắng

130,000₫ 140,000₫