-10%
 Cá thu Phú Quốc 1 nắng - 500g/túi  Cá thu Phú Quốc 1 nắng - 500g/túi
175,000₫ 195,000₫
-6%
 Cá dứa một nắng cắt khúc - 500g/túi  Cá dứa một nắng cắt khúc - 500g/túi
187,500₫ 200,000₫
-9%
 Chả cá Lagi - Bình Thuận - 500g/túi  Chả cá Lagi - Bình Thuận - 500g/túi
145,000₫ 160,000₫
-8%
 Khô cá cơm Phú Quốc - 500g/túi  Khô cá cơm Phú Quốc - 500g/túi
120,000₫ 130,000₫
-5%
 Cá bớp cắt khoanh - 500g/túi  Cá bớp cắt khoanh - 500g/túi
190,000₫ 200,000₫
-6%
 Cá Tuyết Nauy - Fillet bỏ xương  Cá Tuyết Nauy - Fillet bỏ xương
6,800₫ 7,200₫
-9%
 Cá thu dẻo 2 nắng - 500g/túi  Cá thu dẻo 2 nắng - 500g/túi
195,000₫ 215,000₫
-7%
 Cá sặc trứng một nắng - 500g/túi  Cá sặc trứng một nắng - 500g/túi
130,000₫ 140,000₫
 Cá dứa một nắng - 10g  Cá dứa một nắng - 10g
3,750₫
-7%
 Cá chỉ vàng một nắng - 500g/túi  Cá chỉ vàng một nắng - 500g/túi
130,000₫ 140,000₫