CÁ - MỰC

-12%
 Mực ống xẻ làm sạch tiện lợi Mực ống xẻ làm sạch tiện lợi
380,000₫ 430,000₫
-9%
 Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc Mực lá câu Mi Nơ Phú Quốc
390,000₫ 430,000₫
-4%
 Mực dẻo 2 nắng Mực dẻo 2 nắng
345,000₫ 360,000₫

Mực dẻo 2 nắng

345,000₫ 360,000₫

-13%
 Mực trứng câu Phú Quốc Mực trứng câu Phú Quốc
390,000₫ 450,000₫

Mực trứng câu Phú Quốc

390,000₫ 450,000₫

-7%
 Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc Mực lá câu Big Size Mi Nơ Phú Quốc
420,000₫ 450,000₫
-7%
 Chả mực Chả mực
275,000₫ 295,000₫

Chả mực

275,000₫ 295,000₫

-9%
 Cá thu dẻo 2 nắng Cá thu dẻo 2 nắng
195,000₫ 215,000₫

Cá thu dẻo 2 nắng

195,000₫ 215,000₫

-15%
 Cá đuối một nắng Cá đuối một nắng
145,000₫ 170,000₫

Cá đuối một nắng

145,000₫ 170,000₫

-7%
 Cá sặc trứng một nắng Cá sặc trứng một nắng
130,000₫ 140,000₫

Cá sặc trứng một nắng

130,000₫ 140,000₫

-11%
 Cá dứa một nắng Cá dứa một nắng
375,000₫ 420,000₫

Cá dứa một nắng

375,000₫ 420,000₫

-7%
 Cá chỉ vàng một nắng Cá chỉ vàng một nắng
130,000₫ 140,000₫

Cá chỉ vàng một nắng

130,000₫ 140,000₫