MỰC KHÔ

-9%
 Mực khô Mi Nơ BABY (40-45 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ BABY (40-45 con/kg) - 500g/túi
445,000₫ 490,000₫
-10%
 Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ NHỎ (26-30 con/kg) - 500g/túi
490,000₫ 545,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ LỚN (12-14 con/kg) - 500g/túi
595,000₫ 625,000₫
-5%
 Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi  Mực khô Mi Nơ VIP (6-9 con/kg) - 500g/túi
640,000₫ 675,000₫